Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje podstawowe

Pełna nazwa zakładu:
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 

Adres siedziby zakładu:

45-066 Opole, ul. Władysława Reymonta 8
 
Dane kontaktowe:
tel.-centrala: (+48 77) 454-54-01
faks: (+48 77) 453-61-06
Poczta elektroniczna (e-mail):
strona: www.ginekologia.opole.pl
KRS: 0000005533
Regon: 000640136
NIP: 754-24-80-425
BDO: 000076622
Księga Rejestrowa NR: 000000009432
nr konta: 19 1090 2138 0000 0001 4918 6131
platforma ePUAP: /ginopole/SkrytkaESP
 
Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu jest zespołem zakładów opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej PDFDz.U.2021.711 o ustawa o działalności leczniczej 
  2. innych przepisów obowiązujących samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  3. statutu Klinicznego Centrum
Organem założycielskim Klinicznego Centrum jest Województwo Opolskie.
 
 
Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Liliana Ciesiołkieiwicz  tel: 77-4417767 
Data wytworzenia: 2012-01-17

 

 

 

Wersja XML