Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 
Serdecznie witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, do 14.01.2015 r. występującej jako Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu (Sam. Specj. ZOZ nad M. i Dz.).
 
Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (RTFDz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (DOCDz.U. z 2007r. Nr 10, poz. 68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
 
p.o. Dyrektor Klinicznego Centrum: Małgorzata Sobel
 
i
 
Zespół Redakcyjny Biuletynu
 
 

 

--------

 

Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767
Wersja XML