Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra kierownicza

p.o. Dyrektor Klinicznego Centrum: Małgorzata Sobel
tel. (+48 77) 434-06-34
faks: (+48 77) 453-61-06
e-mail:

Naczelna Pielęgniarka: Izabela Marklewicz-Strysz

tel. (+48 77) 453-97-16,
faks: (+48 77) 453-61-06
e-mail:


Administracja KlinicznegoCentrum:

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Dorota Witkiewicz
telefon: (+48 77) 454-39-49
e-mail:

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik: Małgorzata Sobel
telefon: (+48 77) 441-77-67
e-mail:

Dział Służb Pracowniczych
Kierownik: Jolanta Cisek
telefon: (+48 77) 454-54-29
e-mail:

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Teresa Duda
telefon: (+48 77) 453-87-93
e-mail:

Dział Informatyki
Kierownik: Tomasz Domagała
telefon: (+48 77) 434 06 48
e-mail:

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik: Agnieszka Kormanek
telefon: (+48 77) 454 54 01 wew 708
e-mail:

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 77-4417767

 

Wersja XML