Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra kierownicza

Dyrektor Klinicznego Centrum: lek. med. Edward Puchała
tel. (+48 77) 434-06-34
faks: (+48 77) 453-61-06
e-mail:

Naczelna Pielęgniarka: mgr Izabela Marklewicz-Strysz

tel. (+48 77) 453-97-16,
faks: (+48 77) 453-61-06
e-mail:


Administracja KlinicznegoCentrum:

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: mgr Dorota Witkiewicz
telefon: (+48 77) 454-39-49
e-mail:

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik: mgr Małgorzata Sobel
telefon: (+48 77) 441-77-67
e-mail:

Dział Służb Pracowniczych
Kierownik: mgr Jolanta Cisek
telefon: (+48 77) 454-54-29
e-mail:

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Teresa Duda
telefon: (+48 77) 453-87-93
e-mail:

Dział Informatyki
Kierownik: Tomasz Domagała
telefon: (+48 77) 434 06 48
e-mail:

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 77-4417767

 

Wersja XML