Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra kierownicza

Dyrektor Klinicznego Centrum: Małgorzata Sobel
tel. (+48 77) 434 06 34
faks: (+48 77) 453 61 06
e-mail:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: Marek Chowaniec
tel. (+48 77) 77 454 54 01 wew. 151
faks: (+48 77) 453 61 06
e-mail:

Naczelna Pielęgniarka: Ewa Foks

tel. (+48 77) 453 97 16,
faks: (+48 77) 453 61 06
e-mail:


Administracja Klinicznego Centrum:

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Dorota Witkiewicz
telefon: (+48 77) 454 39 49
e-mail:

Dział Służb Pracowniczych
Kierownik: Agnieszka Fudala
telefon: (+48 77) 454 54 29
e-mail:

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Teresa Duda
telefon: (+48 77) 453 87 93
e-mail:

Dział Informatyki
Kierownik: Tomasz Domagała
telefon: (+48 77) 434 06 48
e-mail:

Dział Organizacji i Nadzoru
Kierownik: Liliana Ciesiołkiewicz
telefon: (+48 77) 454 54 01 wew. 453
e-mail:

 

--------

Informacje opracowała: Liliana Ciesiołkiewicz; tel: (+48 77) 454 54 01 wew. 453

 

Wersja XML