Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Zarządu Województwa Opolskiego. Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego.

Kadencja Rady trwa cztery lata od dnia wyboru.

Skład Rady Społecznej (Uchwała nr XXI / 204/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020 r.):

1. Przewodniczący Rady:

  Szymon Ogłaza - przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego

2. Członkowie:

  Martyna Nakonieczny                    - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Zuzanna Donath-Kasiura               - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Norbert Krajczy                              - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Bartłomiej Orpel                             - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Robert Węgrzyn                             - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Marek Kawa                                   - przedstawiciel Wojewody Opolskiego

  Renata Szyguła                             - przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego, wybrany przez rektora

 

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767 

Wersja XML