Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Zarządu Województwa Opolskiego. Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego.

Kadencja Rady trwa cztery lata od dnia wyboru.

Skład Rady Społecznej (Uchwała nr XIV / 136/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 stycznia 2020 r.):

1. Przewodniczący Rady:

  Norbert Krajczy - przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego

2. Członkowie:

  Elżbieta Kurek                                - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Agnieszka Szerner                         - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Grażyna Morawiec                         - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Hanna Motak-Pochrzęst                 - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Tadeusz Troszyński                        - przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego

  Beata Jabłońska                             - przedstawiciel Wojewody Opolskiego

  Wiesława Piątkowska-Stepaniak   - przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego

  Tomasz Halski                                - przedstawiciel Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767 

Wersja XML