Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obszar działania

  1. Obszarem działania Klinicznego Centrum jest miasto Opole i teren województwa opolskiego.
  2. Zasięg działalności  Klinicznego Centrum może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767

Wersja XML