Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności

 1. Celem działalności Klinicznego Centrum jest:
 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, szeroko pojętej działalności diagnostycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i profilaktycznej,
 2. dążenie do osiągnięcia jak najwyższego zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 3. uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.
 1. Do podstawowych zadań Klinicznego Centrum należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 1. opieki zdrowotnej nad kobietą, kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem i dzieckiem,
 2. promocji zdrowia.
 1. Do zadań Klinicznego Centrum należą również:
 1. kształcenie przed i podyplomowe pracowników medycznych  prowadzone w formie szkoleń wewnętrznych, specjalizacji oraz praktycznej nauki zawodu słuchaczy szkół medycznych,
 2. prowadzenie prac naukowych i badawczych w zakresie badań klinicznych,
 3. profilaktyka  i realizacja programów zdrowotnych,
 4. realizacja zadań związanych z obronnością kraju.
 1. W wykonywaniu zadań Kliniczne Centrum :
 1. współdziała z innymi podmiotami rynku medycznego,
 2. współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi,
 3. współpracuje z zagranicznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących procesów diagnostycznych, wymiany i szkoleń pracowników na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach oraz umowach.

 

Zobacz więcej na stronie: www.ginekologia.opole.pl

--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767

 

Wersja XML