Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz założycielski i majątek

1. Struktura własnościowa Klinicznego Centrum:

2. Kliniczne Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając koszty swej działalności i zobowiązań z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.

 

Majątek obejmuje:

Majątek Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

w Opolu wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Środki trwałe

24 745 073,13

a) grunty

2 073 423,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

16 394 929,13

c) urządzenia techniczne i maszyny

445 057,82

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

5 831 663,18

Wartości niematerialne i prawne

169 312,52

Środki trwałe w budowie

211 510,00

Razem rzeczowe aktywa trwałe

25 125 895,65

 

e-mail:

 

Podmiot udostępniający: Główna Księgowa tel: 77-4543949
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Witkiewicz
Data wytworzenia: 2016-07-25

 

 

 

Wersja XML