Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2010 roku

nowa podstrona, dodana 2011-07-20

 

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
 1.  
luty
OOW NFZ
Kontrola w ramach rocznego świadczenia "Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc".
 1.  
luty
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kontrola realizacji projektu pn. "Szpitale Opolskie Gwarancją Bezpieczeństwa Zdrowotnego Regionu i Bazą Kształcenia Kadry Medycznej" (u partnera projektu w SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu w okresie od 19.12.2008 - 31.12.2009r.)
 1.  
kwiecień
PSSE Opole
Kontrola sanitarna bieżącego stanu sanitarnego.
 1.  
kwiecień
PSSE Opole
 Kontrola wykonawstwa dotacji szczepień ochronnych noworodków,kontrola przebiegu procesu sterylizacji.
 1.  
czerwiec
Komenda Miejska PSP w Opolu
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 1.  
czerwiec
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr BKT.I.09131-23/09 z dnia 29.07.2009r.
2. Struktura i celowość kosztów.
 1.  
grudzień
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Kontrola problemowa
1. Realizacja zadań statutwych, dostępność, poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem.
3. Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2009r.
 1.  
grudzień
RCKiK Opole
Kontrola oddziałów w zakresie gospodarki krwią.
 1.  
grudzień
PSSE Opole
Kontrola sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności bloku żywienia. 

Podmiot udostępniający: DOAiM
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2011-07-26

 

Wersja XML