Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostepnianie informacji

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (PDFustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176) ) informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. Wyłożenia, wywieszenia informacji w zakładzie w miejscu ogólnie dostępnym.

2. Udostępnienia na pisemny wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

3. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.


--------
Informacje opracowała: Liliana Ciesiołkieiwcz ; tel: 077-4417767

 

Wersja XML