Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu prowadzone są rejestry związane z działalnością jednostki:

1. Rejestr zarządzeń.
2. Rejestr skarg i wniosków.
3. Rejestr aktów wewnętrznych.
4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.
5. Rejestr umów.
6. Rejestr zamówień publicznych.
7. Rejestr depozytów.
8. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
9. Rejestry finansowo-księgowe
10. Rejestry kadrowo-płacowe


Archiwum dokumentacji medycznej
Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.


--------
Informacje opracowała: Małgorzata Sobel ; tel: 077-4417767

 

Wersja XML