Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze pracowników

***29.11.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Salowa w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 31.12.2021 r.
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. W. Reymonta 8, 45-066 Opole
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres naczelna@ginekologia.opole.pl

PDFogłoszenie o naborze-salowa.pdf

***16.10.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego- Pododdziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Miejsce oraz termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów
Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 25.10.2021 r.


Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego kandydata, a także adnotacja o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno – Położniczego- Pododdziału Ginekologii Onkologicznej Szpitala Ginekologiczno- Położniczego i Noworodków w Opolu w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu” (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu).

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx

DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx

***11.10.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Informatyk/Starszy technik informatyk/Referent w Dziale Informatyki

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 25.10.2021 r.
Decyduje data: złożenia dokumentów do Centrum
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ul. W. Reymonta 8
45-066 Opole

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk/ Starszy technik informatyk/Referent w Dziale Informatyki”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFogłoszenie o naborze II-sig.pdf

 

***20.08.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza nabór kandydatów/kandydatek na stanowisko:
Informatyk/Starszy technik informatyk w Dziale Informatyki

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 01.09.2021 r.
Decyduje data: złożenia dokumentów do Centrum
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ul. W. Reymonta 8
45-066 Opole

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyk/ Starszy technik informatyk w Dziale Informatyki”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFogłoszenie o naborze-informatyk.pdf

PDFwynik-naboru-sig.pdf

 

***16.07.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza 

konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 26.07.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Naczelnej Pielegniarki-sig.pdf
 

***29.06.2021*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
wszczyna rekrutację na stanowisko: Farmaceuta w Dziale Farmacji.

Termin składania ofert do dnia: 13.07.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFogłoszenie o rekrutacji Farmaceuta w DZF-sig.pdf

***31.05.2021*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Pododdziału Patologii Ciąży w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków w Opolu

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 10-06-2021r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf
PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Oddziałowej-sig.pdf
 

 

***21.04.2021***    

DYREKTOR KLINICZNEGO CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU
OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 14 dni do daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 05.05.2021r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na z-ca dyrektora ds. lecznictwa
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia 21.04.21.pdf
PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia 21.04.21.pdf
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa-sig.pdf
 

 

Wersja XML