Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze pracowników

***16.07.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza 

konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 26.07.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx
DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx
 

***29.06.2021*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
wszczyna rekrutację na stanowisko: Farmaceuta w Dziale Farmacji.

Termin składania ofert do dnia: 13.07.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFogłoszenie o rekrutacji Farmaceuta w DZF-sig.pdf

***31.05.2021*** 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko:
Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Pododdziału Patologii Ciąży w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków w Opolu

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 10-06-2021r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFOgłoszenie o konkursie-sig.pdf
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf
PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf
 

 

***21.04.2021***    

DYREKTOR KLINICZNEGO CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU
OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Oferty należy przesłać pocztą na adres: Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa
i Neonatologii, ul. Reymonta 8, 45-066 Opole lub składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, ul. Reymonta 8, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:25 - 15:00 w terminie 14 dni do daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 05.05.2021r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na z-ca dyrektora ds. lecznictwa
PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia 21.04.21.pdf
PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia 21.04.21.pdf
 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa-sig.pdf
 

 

***22.03.2021***    

DYREKTOR  KLINICZNEGO  CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU
ul. Reymonta 8 


wszczyna rekrutację na stanowisko kierownika Działu Służb Pracowniczych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

Termin nadsyłania ofert mija w dniu 02.04.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganiami znajduje się do pobrania poniżej.

PDFOgłoszenie (kierownik DSP).pdf

Wersja XML