Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2017

L.p.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
 1.  
styczeń
Marszałek Województwa Opolskiego

Realizacja zadań określ. w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Prawidłowość gosp. mieniem oraz środkami publicznymi.
Gospodarka finansowa.

 1.  
marzec PSSE Opole Pobór próbek wody Legionella
 1.  
kwiecień Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu Bieżący stan sanitarny i techniczny
 1.  
kwiecień Ministerstwo Zdrowia Kontrola projektu 215/07/13
 1.  
czerwiec PSSE Opole Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie BHP, narażenie pracowników na czynniki biologiczne, stosowane substancje chemiczne i mieszaniny w działalności zawodowej
 1.  
grudzień PSSE Opole Urzędowa kontrola żywności

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2018-12-20

 

Wersja XML