Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2018

Lp.
Termin kontroli
Kontrolujący
Zakres kontroli
 1.  
luty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Kontrola w związku z wydaniem opinii na wniosek strony Blok Operacyjny, Centralna Sterylizatornia
 1.  
marzec Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Prawo pracy BHP. Legalność zatrudnienia
 1.  
marzec Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
Warunki i sposób realizacji umów w zakresie udzielanych świadczeń w warunkach ambulatoryjnych
 1.  
marzec ZWL

Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w wybranym, zakresie.

Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień na świadczenia zdrowotne, transport medyczny.

 1.  
kwiecień PPIS Kontrola bieżąca stan sanitarno-techniczny, szczepienia noworodków i pracowników BO, CS
 1.  
kwiecień Opolski Oddział Wojewódzki NFZ Realizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecz. szpitalnego wybranych grup JGP związanych z porodem
      7. grudzień RCKiK w Opolu Kontrola oddziałów w  zakresie gospodarki krwią. Kontrola warunków przechowywania krwi  przed przetoczeniem oraz pojemników z pozostałością po przetoczeniu. Kontrola warunków transportu krwi i jej składników

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Sobel
Data wytworzenia: 2018-12-20

 

Wersja XML