Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w 2021

Lp.

Termin kontroli

Kontrolujący

Zakres kontroli

1

lipiec Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Gospodarka krwią na oddziałach szpitala.
Warunki transportu krwi i jej składników, rozmrażania osocza, przechowywania krwi i jej składników przed przetoczeniem oraz przechowywania pojemników z pozostałością po przetoczeniu w podmiocie leczniczym.
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

2

wrzesień Zarząd Województwa Opolskiego Procedury i polityka antycovidowa. Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

3

wrzesień Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W związku z wykonaniem nakazu decyzji, przed prolongatą wykonania innych nakazów.

4

październik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Urzędowa kontrola żywności 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: DON
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Liliana Ciesiołkiewicz
Data wytworzenia: 2021-07-15
Wersja XML