Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkursy

***20.09.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:
udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.


Termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia 27.09.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:


Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 27.09.2022 r. o godz. 11.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (736,22KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (901,28KB)

PDFformularz oferty + Oświadczenie oferenta .pdf (688,20KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,02KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert-sig.pdf (640,50KB)

PDFwzór umowy o świadczenie usług medycznych.pdf (514,37KB)

***06.09.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowego zabezpieczenia szpitalnego w Poradni Neonatologicznej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu - ocena stanu ogólnego pacjenta - wywiad i badanie fizykalne w celu realizacji "Programu lekowego - profilaktyka zakaże wirusem RS".

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.09.2022 r. do godz. 9.00,  w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona nazwą oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21.09.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

 

PDFOgłoszenie wyników rozstrzygnięcie-sig.pdf (619,32KB)
DOCXformularz oferty- wersja edytowalna.docx (18,36KB)
PDFogłoszenie 06.09.2022.pdf (1,41MB)
PDFszczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (867,87KB)
DOCXwzór umowy.docx (36,72KB)

 

**12.08.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 29.08.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,06KB)
PDFOgłoszenie-sig.pdf (900,29KB)
PDFSzczegółowe warunki konkursu ofert-sig.pdf (648,21KB)
DOCWzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (152,00KB)
PDFogloszenie-o-rozstrzygnieciu-31.08.pdf (325,43KB)

**11.04.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie położnictwa i ginekologii.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.04.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 20.04.2022 r. o godz. 11.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.ginekologia.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Klinicznego centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, w terminie do dnia 27.04.2022 r.

Informacje o szczegółowych warunkach konkursu, formularz oferty oraz wzór umowy dostępne są w siedzibie Klinicznego Centrum w Opolu, ul. Reymonta 8, w Dziale Służb Pracowniczych i na stronie internetowej: www.ginekologia.opole.pl

 

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (698,21KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (898,85KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,13KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert-sig.pdf (637,74KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (154,00KB)

***08.02.2022***

 

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych poza godzinami ordynacji podstawowej oraz w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie neonatologii i pediatrii.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.02.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
 

Miejsce składania ofert:


Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 18.02.2022 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (692,66KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (822,88KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,01KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (50,50KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (152,00KB)

 

***04.01.2022***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie neonatologii i pediatrii.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 19.01.2022 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU-sig.pdf (619,49KB)

PDFOgłoszenie V-sig.pdf (898,92KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (19,82KB)

DOCszczegółowe warunki konkursu ofert.doc (50,00KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (150,00KB)

***17.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych w Poradni Neonatologicznej w ramach Dziecięcej Opieki Koordynowanej w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU III-DOK-sig.pdf (707,91KB)

PDFOgłoszenie DOK-sig.pdf (822,78KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta DOK.docx (19,97KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (50,50KB)

DOCwzór umowy.doc (148,00KB)

***17.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


1. Radiologii – opisu zdjęć RTG, HSG i urografii w Pracowni RTG Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
2. Wykonywania usług medycznych przez techników elektroradiologii w ramach dyżurów pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz w ramach wezwań w Pracowni RTG dla pacjentów Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 28.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godz. 10.00, w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU IV-RTG-sig.pdf (703,80KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta lekarz radiolog.docx (19,90KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta technik RTG.docx (20,84KB)

PDFOgłoszenie RTG-sig.pdf (827,37KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert- radiologia.doc (52,50KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert- wyk. usług med. przez techników lektr..doc (53,00KB)

DOCumowa RTG - lekarz.doc (115,00KB)

DOCumowa RTG - technicy.doc (105,50KB)

***15.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji lekarskich neonatologicznych lub pediatrycznych na potrzeby Banku Mleka Kobiecego w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym i Noworodków w Opolu Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 21.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 725 – 1500.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU - BMK-sig.pdf (630,08KB)

PDFOgłoszenie BMK-sig.pdf (823,02KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta BMK.docx (19,81KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (50,00KB)

DOCwzór umowy.doc (145,00KB)

***15.12.2021***

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:


Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych w soboty, niedziele i święta na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie neonatologii i pediatrii.


Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert” z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.


Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25 – 15:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 22.12.2021 r. o godz. 10:00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

 

PDFOGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU II-sig.pdf (624,71KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (822,60KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (19,82KB)

DOCszczegółówe warunki konkursu ofert.doc (49,50KB)

DOCwzór umowy o świadczenie usług medycznych.doc (150,00KB)

***09.12.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu działając na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) zaprasza do
składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych
w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych, w tym
wykonywanie zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej oraz pełnienia dyżurów medycznych
na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie
położnictwa i ginekologii.

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 16.12.2021 r. do godz. 9.00, pod rygorem odrzucenia w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczątką oferenta i zawierać dopisek „Konkurs ofert”
z podaniem zakresu świadczenia. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Dyrektora Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy ul. Reymonta
8, 45-066 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25
– 15:00
.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 16.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Klinicznego Centrum
Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, przy przy ul. Reymonta 8, 45-066 Opole.

PDFOGLOSZENIE-O-ROZSTRZYGNIECIU-z-9.12-sig.pdf (634,98KB)

PDFOgłoszenie-sig (4).pdf (821,93KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta - wersja edytowalna.docx (20,24KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert.pdf (358,75KB)

PDFwzór umowy o świadczenie usług medycznych.pdf (433,97KB)

***25.11.2021***    

Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na:

 

Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej, w ramach świadczeń szpitalnych oraz pełnienia dyżurów medycznych na rzecz pacjentów Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w zakresie:

  •  położnictwa i ginekologii;
  • neonatologii i pediatrii;
  •  anestezjologii i intensywnej terapii;
  •  anestezjologii i intensywnej terapii oraz chorób wewnętrznych.

PDFOGLOSZENIE-O-ROZSTRZYGNIECIU-sig.pdf (647,05KB)

PDFOgłoszenie-sig.pdf (825,09KB)

PDFszczegółówe warunki konkursu ofert-sig.pdf (569,00KB)

PDFformularz oferty + Oświadczenie oferenta -AKTUALIZACJA.pdf (612,17KB)

DOCXformularz oferty + Oświadczenie oferenta -AKTUALIZACJA- wersja edytowalna.docx (20,20KB)

PDFwzór umowy o świadczenie usług medycznych- AKTUALIZACJA.pdf (433,12KB)